Blog


16/7/2019

Dronken op de fiets?

Het is verboden geïntoxiceerd of dronken met de fiets te rijden. De verschillende boetetarieven zijn onverminderd van toepassing. Vroeger was hieraan ook steeds een rijverbod verbonden. Sinds 2017 is deze sanctie facultatief en moet de Politierechter ze niet uitspreken.

Start met Lezen
31/5/2019

Elektrische steps van 18 naar 25 km/u (Wetgeving vanaf 31 mei 2019)

De Belgische wetgever verhoogde recent de bepaalde maximumsnelheid voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen van 18 km/u naar 25 km/u. De Wet wordt hiermee aangepast aan de Europese regelgeving en zal ingaan vanaf 31 mei 2019.

Start met Lezen
6/3/2019

Wie of wat is nu juist een zwakke weggebruiker?

Tegenwoordig nemen steeds meer verschillende actoren deel aan het verkeer. Denk maar aan auto's, fietsers, elektrische steps, voetgangers,... . De ene is kwetsbaarder dan de andere en daarom biedt de wet een extra bescherming aan de zogenaamde 'zwakkere weggebruikers'.

Start met Lezen
6/3/2019

Slagen en verwondingen in het verkeer

Wanneer een persoon bij een verkeersovertreding onopzettelijk letsels toebrengt aan een slachtoffer, al dan niet met de dood als gevolg, riskeert de overtreder voor dit misdrijf volgens het strafwetboek vervolgd en veroordeeld te worden.

Start met Lezen
5/3/2019

Een overtreding met een wagen van de vennootschap?

Begaat u of iemand anders een overtreding met de wagen van de vennootschap, dan ontvangt u als zaakvoerder van de vennootschap een proces-verbaal met het verzoek de identiiteit van de chauffeur aan te geven. Is het verplicht de identiteit van de bestuurder kenbaar te maken? Wat zijn de eventuele gevolgen en risico’s?

Start met Lezen
30/12/2018

Wat zijn de gerechtskosten bij de Politierechtbank?

Wanneer je wordt gedagvaard voor de Politierechtbank spreekt de Politierechter vaak meteen de straf uit. In een minderheid van de gevallen wordt de zaak kort in beraad genomen. De Politierechter spreekt de straf uit, waarna de veroordeelde partij enkele weken later plots een afrekening ontvangt van de FOD Financiën die veel hoger ligt. De oorzaak? Tal van verhogingen, bijdragen aan fondsen en gerechtskosten. Lees hieronder verder voor een duidelijk overzicht.

Start met Lezen
30/12/2018

Rijden zonder geldige keuring

Indien uw wagen meer dan 4 jaar oud is bent u verplicht om jaarlijks naar de autokeuring te gaan. Zonder geldige autokeuring, de zogenaamde “groene kaart”, mag u zich in principe niet meer in het verkeer begeven. Doet u dat toch dan riskeert u een minnelijke schikking door het parket of dagvaarding voor de politierechtbank.

Start met Lezen
18/12/2018

Rijden zonder verzekering

Voor elke wagen die in het verkeer wordt gebracht dient men minstens een burgerlijke aansprakelijkheids- of BA – verzekering af te sluiten. Zo wil men verzekeren dat de schade die ontstaat door een ongeval alleszins wordt gedekt door de verzekering van diegene die aansprakelijk is voor het ongeval. Op die manier zal de niet-aansprakelijke schadelijder nooit geconfronteerd worden met een onvermogende tegenpartij. Maar wat zijn nu juist de gevolgen wanneer iemand toch met een wagen rijdt dewelke niet over de verplichte verzekering beschikt.

Start met Lezen
16/12/2018

Voorrang van rechts?

Een van de meest belangrijke regels in het verkeer is de voorrang van rechts. Volgens deze principeregel moet elke bestuurder voorrang te geven aan de weggebruiker die van rechts komt. Deze voorrangsregel is meer van toepassing dan men verwacht, maar heeft uiteraard ook grenzen. Bovendien is voorrang van rechts lang niet de enige voorrangsregel, maar zijn er ook andere belangrijke voorrangsregels.

Start met Lezen
9/12/2018

Mag je roken achter het stuur?

Roken is al lange tijd een gevoelig onderwerp. Zo werd er inmiddels een rookverbod opgelegd in publieke ruimtes en in horeca zaken. Maar mag je nu nog roken in de wagen? En is er een verschil tussen wanneer u alleen in de wagen en zit en wanneer u passagiers vervoerd?

Start met Lezen
7/12/2018

Slachtoffer van verkeersagressie?

Verkeersagressie is agressief gedrag dat zich voordoet in het kader van het wegverkeer. Vaak zal de verkeersagressie zich uiten in het begaan van opzettelijke overtredingen, het hinderen van elkaar, bumperkleven, maken van gebaren, schelf-of vechtpartijen, of het beschadigen van elkaars wagen.

Start met Lezen
16/11/2018

Medische- en psychologische proeven of herstelonderzoeken. Hoe, waar en wanneer?

Herstelonderzoeken zijn medische en psychologische onderzoeken of proeven die voornamelijk samen met een rijverbod opgelegd worden door de Politierechtbank na dronkenschap, drugs of recidive. Dit zijn medische en psychologische testen waarvoor u dient te slagen als voorwaarde om uw rijbewijs terug te krijgen.

Start met Lezen
15/11/2018

Bellen of smartphone gebruik achter het stuur? Wat is de boete?

Volgens het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) zorgt het gebrik van een mobiele telefoon achter het stuur jaarlijks voor minstens 30 doden en 2.500 gewonden. Er worden zo zelfs meer ongevallen veroorzaakt door gsm’s en smartphones dan door alcohol en drugs. Ondanks alle waarschuwingen, blijven te veel automobilisten hun gsm gebruiken in de wagen. Wat zijn de mogelijke boetes of straffen?

Start met Lezen
11/11/2018

Rijverbod in het weekend? Hoe werkt dat?

Op uw verzoek, of dat van uw advocaat, kan de Politierechter oordelen om het rijverbod enkel te laten doorgaan in het weekend en op feestdagen en dus een weekendrijverbod uit te spreken. Het weekendrijverbod is geen recht, maar een gunstmaatregel die de Politierechter kan toestaan. Hoe werkt dat in de praktijk?

Start met Lezen
10/11/2018

Zonder advocaat naar de Rechtbank? Hoe jezelf te verdedigen voor de Politierechtbank.

Heeft u een dagvaarding ontvangen om voor de rechtbank te verschijnen? Dan is uw persoonlijke aanwezigheid op de dag van de zitting niet verplicht. De rechter zal dan uitspraak doen bij verstek. Je kan je ook perfect laten vertegenwoordigen door een advocaat. Wil je toch jezelf verdedigen? Lees dan zeker volgende aandachtspunten.

Start met Lezen
3/10/2018

Het verkeer van de toekomst? Over elektrische fietsen, speed pedelecs, e-steps en monowheels.

Steeds meer elektronische steps, skateboards en futuristische monowheels duiken op in het verkeer. Maar zijn die eigenlijk wel toegelaten of net verboden op de openbare weg?

Start met Lezen
3/9/2018

Wetswijziging verplicht rechters om een alcoholslot op te leggen!

De Belgische wetgever gaat rustig door met de verstrenging van het verkeersrecht. Zo zijn rechters vanaf 1 juli 2018 verplicht om een alcoholslot op te leggen aan chauffeurs die een alcoholpercentage van 1,8 promille of meer in het bloed hebben.

Start met Lezen